WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
M & M Mazurkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie się do publikowanych informacji.
Zawarte na stronach internetowych materiały powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem. W każdym przypadku M & M Mazurkiewicz służy pomocą.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie publikacji udostępnianych na stronie internetowej należą do firmy M & M Mazurkiewicz nie zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie internetowej. Kopiowanie i rozpowszechnianie
(drogą poligraficzną czy też elektroniczną) w celach komercyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody.
M & M Mazurkiewicz zastrzega sobie wyłączne prawo do treści i formy (brzmienia) tekstu niniejszej strony internetowej na mocy ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku, Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 904-j.t.).

Wszystkie materiały opisowe oraz zdjęcia zamieszczone na witrynie podlegają ochronie wynikającej z praw autorskich. Autorzy serwisu dołożyli starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń.
Oferta publikowana na stronie nie jest oferta w rozumieniu prawa.

Znaki firmowe innych firm Wszystkie prezentowane znaki firmowe innych firm niż M & M Mazurkiewicz (logo, logotypy),
są prezentowane wyłącznie w celach orientacyjnych i są własnością odpowiednich firm.